Aanbod voor dementerende ouderen

“Contactkoor”: een muziekactiviteit voor dementerende ouderen

Samen met medebewoners (en familie/verzorgend personeel) genieten van muzikale favorieten.

Tijdens het zingen (van Oud Hollandse hits) komen mensen met dementie weer in contact met zichzelf en hun (meezingende) omgeving.

Zingen is bovendien goed voor het lichaam. Door een tijdelijk betere en diepere ademhaling wordt de doorbloeding gestimuleerd en ontspannen de spieren, zodat men zich over het algemeen beter zal voelen.

Het samen zingen brengt nieuwe communicatie op gang, daarnaast biedt het “contactkoor” mensen met dementie (en hun familie) een zinvolle en leuke activiteit.

Agressieve en onrustige mensen kunnen zich gedurende het zingen en/of luisteren vaak beter concentreren en worden rustiger. Dit kan ook naderhand nog effect hebben.

* voor locaties buiten Dongen wordt een reiskostenvergoeding van €0,19/km gerekend.

Individuele muziektherapie voor dementerende ouderen

Het doelgericht hanteren van muziek binnen de behandeling onderscheidt muziektherapie van andere behandelvormen binnen de gezondheidszorg.

Muziektherapie richt zich op verschillende doelstellingen en kan bestaan uit samen zingen, muziek maken op diverse instrumenten, of luisteren naar muziek.

Muziek maakt mensen met dementie actiever en toegankelijker, daarnaast geeft zingen mensen met dementie letterlijk een stem!

Muziek kan de ‘sleutel’ zijn tot herinneringen die zich niet altijd meer in het alledaagse bewustzijn bevinden. Waardoor de dementerenden een stukje van hun identiteit en grip op het leven terug krijgen.

Doelstellingen waaraan gewerkt kan worden tijdens de muziektherapie:

– Behoud van contactmogelijkheden
– Verminderen van onrust, agressie of apathisch gedrag
– Behoud van cognitieve vaardigheden
– Verbeteren van depressieve- en angstklachten
– Ondersteuning bij bewegingsstoornissen
– Verbeteren van taal- en spraakproblemen

* voor locaties buiten Dongen wordt een reiskostenvergoeding van €0,19/km gerekend.

Zelf aan de slag?

Werk je in de zorg/ben je mantelzorger en wil je de kracht van muziek zelf inzetten en ervaren? Dan heb ik iets voor je:

Download hier een gratis handreiking/printable met concrete tips voor het inzetten van muzikale interventies bij dementie.

Met hierin speciale aandacht voor de inzet van muziek tijdens zorg- en eetmomenten. En de voornaamste verschillen tussen activerende en rustgevende muziek.