Muziektherapie ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen

Your Symphony biedt individuele muziektherapie ter ondersteuning van de ontwikkeling. Dit kan zowel bij u thuis, als bijvoorbeeld op school.

Het doelgericht hanteren van muziek onderscheidt muziektherapie van andere behandelvormen.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld en (muzikale) voorkeuren van uw kind wordt er een veilige, vertrouwde basis voor muziektherapie gelegd.

Op een speelse manier wordt er, door middel van muzikale werkvormen, extra ondersteuning geboden. Het (muzikale) plezier staat hierbij altijd voorop.

De muzikale werkvormen zullen worden afgestemd op de voorkeuren en mogelijkheden van uw kind en kunnen o.a. bestaan uit luisteren, zingen en/of (mee)spelen.

Het fijne aan muziek is dat er geen taal nodig is om contact te maken. Daarnaast kan binnen muzikaal spel gedrag op een laagdrempelige manier worden geobserveerd.

muziektherapie kinderen

Een aantal voorbeelden waaraan gewerkt kan worden door middel van muziektherapie:

Cognitieve ontwikkeling

– Het richten en vasthouden van de aandacht
– Het vergroten van de concentratieboog
– Verbeteren van de auditieve waarneming, spraakontwikkeling en taalontwikkeling

Motorische ontwikkeling

– Beheersing van bewegingen
– Verbetering van de coördinatie

Sociale ontwikkeling

– Contact maken
– Vergroten van de gerichtheid op een ander
– Leren omgaan met aandacht en verantwoordelijkheid
– Leren samenwerken, op je beurt wachten, delen.
– Oefenen met verschillende rollen, zoals: leiden, volgen, ondersteunen etc.

Emotionele ontwikkeling

– Jezelf leren uiten (verbaal en/of non-verbaal)
– Her/verkennen van verschillende emoties
– Versterking van het zelfvertrouwen en/of zelfbeeld

* voor locaties buiten Dongen wordt een reiskostenvergoeding van €0,19/km berekend.

muziektherapie autisme

Uit hersenonderzoek is gebleken dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechterhersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen.

O.a. kinderen met autisme hebben hierdoor veel baat bij muziek.