Meer info

Beroepsprofessionaliteit

Als vaktherapeut ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT).
Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Meer Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvvmt.nl en op www.vaktherapie.nl.

Daarnaast ben ik opgenomen in het Register Vaktherapie. Hiermee voldoe ik aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld.

Een geregistreerd muziektherapeut blijft vakbekwaam omdat hij/zij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Als vaktherapeut handel ik volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Vergoeding

Muziektherapie wordt door bijna alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket (alternatieve geneeswijzen).

In uw polisvoorwaarden kunt u vinden of uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met de FVB, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Als dit zo is, kan muziektherapie bij Your Symphony vergoed worden.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Daarnaast kan muziektherapie veelal vergoed worden via een persoonsgebonden bugdet (PGB).

Een greep uit Your Symphony’s klanten en samenwerkingspartners: