Neurologische muziektherapie (NMT) is een aparte vorm van muziektherapie, welke zich richt op de neurologische eigenschappen van muziek.

Het wordt gedefinieerd als de therapeutische toepassing van muziek op de cognitieve, sensorische en motorische functie als gevolg van een neurologische aandoening van het menselijk zenuwstelsel.

Deze vorm van muziektherapie is gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek en ligt ten grondslag aan het bewegings- en cognitief leren.

In oktober 2019 heb ik de basistraining Neurologisch Music Therapy gevolgd bij Artez, waarbij de toepassing van de 20 technieken ter stimulering van motoriek, spraak-taal en cognitieve functies centraal stonden.

De behandeltechnieken zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis op het gebied van muziekperceptie en -productie en de effecten daarvan op de niet-muzikale hersen- en gedragsfuncties.

Cognitieve technieken

Er zijn 9 cognitieve NMT technieken. Hierbij kun je denken aan het trainen van concentratie, aandacht en waarneming; Music Attention Control Training (MACT), activering van het geheugen en het trainen van executieve functies als planning, structuur en ordening; Music Executive Function Training (MEFT).

Spraak-taal technieken

Binnen NMT zijn er 8 evidence based spraak-taal technieken. Een daarvan is de Melodic Intonation Training (MIT) hierbij wordt vanuit zingen, via ritmisch spreken, geoefend om tot spreken te komen bijvoorbeeld in de behandeling van mensen met afasie.

Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan articulatie en ademoefeningen met behulp van blaasinstrumenten en samenspel.

Motorische technieken

De motorische NMT technieken richten zich onder andere op het verbeteren van looppatronen en het (opnieuw) aan leren van bewegingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het trainen van fysieke bewegingen met behulp van (aangepaste) instrumenten.

Maar ritmische stimuli hebben ook een direct effect op beweging. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de techniek Rhythmic Auditory Stimulation (RAS), welke vaak ingezet wordt om mensen met Parkinson te ondersteunen in hun looppatroon (zie video).

Door het werken met muziek kunnen er dus functionele veranderingen plaatsvinden in het (senso)motorisch domein, het spraak/taal domein en het cognitieve/affectieve domein in de hersenen.

Benieuwd hoe je de kracht van muziek bewust in kunt zetten in een specifieke situatie?
Misschien is een “Muziekvisie” sessie/traject iets voor jou, je kunt er hier meer over lezen: