De scholen zijn weer begonnen, een mooi moment om het belang van muziekles op de basisschool verder uit te lichten aan de hand van onderzoeksresultaten.

Nadat er in Berlijn van 1992 tot 1998 op diverse basisscholen onderzoek heeft plaatsgevonden naar het effect van muziekles op de algemene schoolprestaties, heeft er recentelijk ook een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden in Nederland.

Met het onderzoek in Berlijn werd destijds aangetoond dat muziek een brede uitstraling heeft op de intelligentie en op verschillende persoonskenmerken van kinderen, zoals op de sociale vaardigheden en op het empathisch vermogen.

In het boek ‘Muziek maakt slim’ (2003)* toonde Professor Hans Günther Bastian met de resultaten van zijn onderzoek aan dat musiceren kinderen intelligenter en sociaal vaardiger maakt.

Daarnaast werd uit dit onderzoek duidelijk dat muziekonderwijs bevorderlijk is voor het concentratievermogen van kinderen.

Muziek, musiceren en muziekonderwijs kan cognitieve, creatieve, esthetische, sociale, emotionele en psychomotorische vaardigheden in een en hetzelfde leerproces ontwikkelen.

Destijds onwijs mooie onderzoeksresultaten in Berlijn dus, maar ook de resultaten in het recente Nederlandse onderzoek zijn niet mis. In dit artikel van ‘Meer muziek in de klas’ kun je meer lezen over dit onderzoek.

Samenvattend kun je in bovengenoemd artikel lezen dat uit de longitudiale studie van Artur Jaschke, Henkjan Honing en Erik Scherder blijkt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen muziekles en cognitieve vaardigheden bij kinderen.

De resultaten laten zien dat er een mogelijk far transer effect is van structureel muziekonderwijs op de algemene leerprestaties.

Beide onderzoeken waren gericht op het meten van de verschillen in leerprestaties tussen scholen waarbij de kinderen grondig muziekles kregen, en scholen waar dit niet gebeurde.

Bovenstaande conclusies vormen dan ook een krachtig pleidooi voor het belang van de terugkeer van regelmatig muziekonderwijs op de basisscholen.

Bij deze een grote shout-out voor ‘Méér muziek in de klas’, die zich hard maken voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in 2020.

*Bron: Bastian, H.G. (2003). Muziek maakt slim, wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse basisscholen toont aan: muziekonderwijs stimuleert de intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (vertaling Wim van der Zwan). Katwijk: Panta Rhei.