Het is de week van de afasie, een mooi moment om stil te staan bij wat muziek(therapie) kan betekenen bij deze taalstoornis.
Afasie is een taalstoornis ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Mensen met afasie kunnen moeite hebben met spreken, begrijpen en schrijven.
Afasie kan het dagelijks functioneren belemmeren, en het maken van contact met anderen vermoeilijken.
Muziek kan op meerdere manieren positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven voor mensen met afasie.
Hier wil ik in dit artikel meer met je over delen.

 

Afasiekoor

Een mooie manier om de verbinding tussen mensen met afasie te maken en versterken is deelname aan een afasiekoor.

“Actively making music together through singing provides a way to belong and engage”

Er zijn vele positieve effecten van (samen) zingen, naast het bevorderen van het gevoel van samenhorigheid kan zingen nieuwe verbindingen stimuleren om zo tot verbetering van, of hernieuwde, spraak te komen wanneer de spraakontwikkeling ontregeld is. Tijdens het zingen is het vaak wel mogelijk bepaalde woorden te laten komen, ook als spreken niet vanzelf (meer) gaat. Door middel van een afasiekoor  kan op een plezierige, laagdrempelige, manier gewerkt worden aan het verbeteren van de communicatie en het vergroten van het zelfvertrouwen.

 

SMTA - muziektherapeutische methode in beeld

SMTA – muziektherapeutische methode in beeld

SMTA staat voor Speech Music Therapy for Aphasia. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie, die is ontwikkeld vanuit de gedachte dat muziek (met name melodie en ritme) de vloeiendheid van het spreken kan ondersteunen.

SMTA is ontwikkeld om het spreken te bevorderen bij cliënten met afasie en spraakapraxie.
Het is een relatief nieuwe, in Nederland ontwikkelde, behandelingsmethode.
De basis van SMTA is de ervaring dat zingen het spreken makkelijker maakt.
Muziek, met name melodie en ritme, kan de vloeiendheid van het spreken ondersteunen.

SMTA richt zich op de behandeling van afasie en verbale apraxie en maakt daarbij gebruik van de uitgangspunten van de Melodic Intonation Therapy (MIT).
Het belangrijkste verschil is dat SMTA een geïntegreerde vorm van logopedie en muziektherapie is.
Dat betekent dat de cliënt door de logopedist en de muziektherapeut gelijktijdig wordt behandeld binnen de behandelsessies en dus niet afzonderlijk of op elkaar volgend.

Er wordt geen beroep gedaan op automatische taal, zoals bij het zingen van bekende liederen, maar er wordt gebruik gemaakt van nieuw gecomponeerde melodieën, en richt zich op het taalproductieproces zelf. Logopedische oefeningen worden op muziek gezet waardoor elke klankenreeks, uitdrukking of zin gekoppeld is aan een vaste, op maat gemaakte melodie. Hierbij wordt elke klank, woord en zin geoefend in een vaste reeks: zingen, ritmisch spreken en vervolgens zelf zeggen als antwoord op een vraag.

Er wordt geoefend met woorden, uitdrukkingen en zinnen die de cliënt in het dagelijks leven nodig heeft, de muziektherapeut voorziet die allemaal van een unieke melodie.

 

Door goed contact met de cliënt en samenwerking tussen logopedist en muziektherapeut ontstaat er een behandeling ‘op maat’.
Het inbrengen van muziek in de behandeling werkt mee aan ontspanning bij de cliënt, die daardoor minder gericht is op zijn beperkingen.
De muzikale variaties zorgen voor een afwisselender en daardoor langer vol te houden en effectievere manier van werken.
Het samen zingen kan zowel het stemgebruik als de adembeheersing stimuleren.

 

De kans op een succesvolle behandeling is het grootst wanneer de cognitieve functies van de cliënt nog in grote mate intact zijn, de cliënt affiniteit met muziek heeft, gemotiveerd is om te blijven oefenen en niet bang is om fouten te maken.

 

Wist jij dat je de kracht van muziek op deze manier bewust kunt inzetten bij afasie?
Benieuwd of/hoe je de kracht van muziek in jouw situatie bewust kunt inzetten?
Misschien kan ik je door middel van een muziekvisie of muziektherapie traject verder helpen.
Je kunt er hier meer over lezen.