werkende mechanismen bij het luisteren naar muziek