Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die ook steeds vaker jonge mensen treft.
Vooral in landen met veel industrie, zoals Nederland groeit het aantal patiënten snel.
Door toenemende vergrijzing en blootstelling aan schadelijke omgevingsfactoren in onze leefomgeving zal het aantal mensen met Parkinson de komende 20 jaar met meer dan 50% toenemen. Helaas is deze ziekte nog niet te voorkomen of genezen. Gelukkig kunnen muziek, en muziektherapie veel betekenen. Benieuwd wat muziek en muziektherapie kan betekenen voor mensen met Parkinson? Lees dan zeker even verder.

Muziek is een krachtig middel in het verminderen van bepaalde symptomen van diverse hersenaandoeningen.
Parkinson is een progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in je hersenen in snel tempo afsterven. Bewegen en spreken wordt moeilijker, maar ook andere lichamelijke, cognitieve en emotionele klachten kunnen optreden.

Of je nu muziek maakt, of er alleen maar naar luistert: diverse onderzoeken hebben bevestigd dat muziek een aantoonbaar positief effect heeft op de hersenen. Muziek blijkt de plasticitiet van de hersenen doorlopend te stimuleren. Daarnaast kan door het zeer gericht aanbieden van muziek en puls – effectieve verbeteringen bereikt worden bij motorische, spraak en cognitieve problemen. Dit gegeven vormt de basis van neurologische muziektherapie methoden.

De kracht van muziek wordt voor mensen met Parkinson onder andere ingezet ter ondersteuning van het looppatroon en de stem/spraak en het verbeteren van de stemming.

Muziektherapie kan vermoeidheid, tremor, onwillekeurige bewegingen en spraakproblemen verminderen. 

Ritmische muziek kan een positief effect hebben op het lopen; het gaat minder aarzelend, met grotere stappen en startproblemen worden overwonnen, daarnaast kan het de kans op ‘bevriezen’ (freezing) verminderen.

Zo richten de motorische technieken vanuit de Neurologische Muziek therapie (NMT) zich onder andere op het verbeteren van looppatronen en het (opnieuw) aan leren van bewegingen.

Door middel van zang kunnen stemvolume, intonatie en articulatie getraind en ondersteund worden.

Daarnaast roept het in contact zijn middels muziek gedeelde herinneringen en emoties op die kunnen leiden tot een vergroting van het gevoel van eigenwaarde, vermindering van somberheid of angsten. 

• Verbeteren van bewegingsstoornissen

• Verbeteren van taal- en spraakproblemen

• Verbeteren van initiatief en concentratie

• Acceptatie van de ziekte en rouwverwerking

• Verminderen van stress en spanningsklachten

• Verbeteren van depressieve en angstklachten

Muziektherapie kan ook als combinatietherapie met logopedie, fysiotherapie en psychotherapie worden aangeboden. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden om als neurologisch muziektherapeuten deel te kunnen nemen aan Parkinsonnet.

Naast het bieden van muziektherapie kan ook advies gegeven worden over het gebruik van muzikale middelen in het dagelijks leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan op maat gemaakte muziek die bruikbaar is tijdens het lopen of een programma om het beweegpatroon te onderhouden.