• Mozart effect

    Het “Mozart-effect”, feit of fabel?

    Onderzoek naar het leereffect van muziek heeft een woelige geschiedenis. Zo werden er bij een onderzoek uit 1993 conclusies getrokken die later werden ontkracht. Uit dit onderzoek van de Universiteit van CaliforniĂ« genaamd…