“Het informatietijdperk brengt zijn zegeningen, maar eist ook zijn tol – vooral bij kinderen en met name bij hun concentratievermogen dat sterk achteruitgaat.”

Uit: Muziek maakt slim – H.G. Bastian

Het kunnen richten van hun aandacht is een fundamenteel aspect in de ontwikkeling van kinderen.

Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het dagelijkse leven is dit van belang.

Denk hierbij aan het kunnen richten van onze aandacht op wat we aan het doen zijn en op het richten van onze aandacht op een ander.

Aandacht veronderstelt een zekere mate van concentratie, zowel lichamelijk als geestelijk.

Om te kunnen handelen, denken of waarnemen is het van belang dat een kind zijn aandacht weet te richten op datgene waar hij/zij mee bezig is en deze aandacht ook vast kan houden zonder daarbij afgeleid te worden door externe prikkels.

Een kind zal in de loop van zijn ontwikkeling het vermogen ontwikkelen om zijn aandacht tussen twee of meer taken af te wisselen.

Vanuit de pedagogiek is bekend dat de aandacht van een kind het meest gericht zal zijn, als het van binnen uit gemotiveerd is (intrinsieke motivatie).

Het is vanuit dit oogpunt dan ook belangrijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling van een kind.

Veel kinderen raken gemotiveerd door, en hebben belangstelling voor, muziek.

Muziek activiteiten zijn dan ook zeer geschikt om aan het richten van de aandacht te werken.

“Een goed middel om de aandacht van het kind te wekken en te leren richten is muziek. Het kind reageert sterk op muziek, luistert geboeid naar de klank van een stem of instrument, naar melodieën en harmonieën en is er zo bij betrokken, dat andere prikkels uit de omgeving nauwelijks of geen invloed meer hebben.”

Uit: muziektherapie in de revalidatie – M. de Bruijn

Tijdens het maken van muziek wordt in beide hersenhelften het gebied geactiveerd dat te maken heeft met het vasthouden van de aandacht, waardoor muziek een sterk effect heeft op het vergroten van onze aandacht.

De frontale lob en hierbij behorende functies gaan vooruit, wat van belang is voor het vasthouden van de aandacht.

Je kunt hier meer lezen over de invloed van muziek op onze hersenen.

Muziek is een erg mooi medium om met kinderen te werken aan doelstellingen als:

– Het stimuleren van actieve gerichtheid/betrokkenheid
– Het vergroten van de gerichtheid op de ander
– Het vasthouden van de aandacht
– Het vergroten van de concentratieboog
– Trainen van het geheugen

Benieuwd wat Your Symphony hierin voor u en uw kind kan betekenen?