Is een vraag die me geregeld gesteld wordt als ik vertel dat ik muziektherapie heb gestudeerd.
Hoog tijd dus om deze vraag ook hier te beantwoorden.

In dit artikel vind je o.a. meer informatie over de verschillende doelgroepen en effecten van muziektherapie.

Muziektherapie is één van de zeven vormen van vaktherapie. Het doelgericht hanteren van muziek binnen de behandeling onderscheidt muziektherapie van andere behandelvormen binnen de gezondheidszorg.

De officiële definitie is als volgt:
“Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.”

Muziek heeft meerdere functies in het therapeutische proces: ze dient als diagnostisch instrument, als werkzaam middel in de therapie (interventie), en als ervaringsgerichte, veilige leersituatie om te begrijpen en te veranderen (integratie en transformatie).

Voordeel: je merkt snel het effect van muziektherapie en er zijn geen vervelende bijwerkingen.

Muzikale kennis of vaardigheden zijn niet nodig om aan muziektherapie te kunnen deelnemen, het is een ervaringsgerichte behandelvorm.
Binnen muziektherapie wordt gebruik gemaakt van het luisteren naar muziek, zang en het bespelen van instrumenten. Maar ook bewegen op muziek of verschillende (samen)spel vormen kunnen aan de orde komen.

Geen een therapiesessie is hetzelfde; een muziektherapeut stemt zijn werkwijze altijd af op de cliënt in kwestie.

Muziektherapie wordt o.a. aangeboden aan:

– Kinderen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of een gedragsstoornis.
– Volwassenen met een depressie, trauma of angst(stoornis).
– Mensen met de ziekte van Parkinson of Alzheimer

Hieronder vind je een greep uit de werkvelden van een muziektherapeut:

– Algemene psychiatrische ziekenhuizen
– Kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken/centra
– Klinieken voor verslavingszorg
– Forensisch psychiatrische klinieken
– Revalidatiecentra
– Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
– Speciaal onderwijs
– Vluchtelingenhulp

Een aantal voorbeelden van de effecten van muziektherapie:

– Kinderen met AHDD kunnen zich door muziektherapie beter concentreren en tot rust komen.
– Kinderen met autisme maken door muziektherapie beter contact met hun omgeving en kunnen zich vrijer uiten.
– Muziektherapie helpt kinderen met gedragsstoornissen hun spanningen kwijt te raken, zodat ze lekkerder in hun vel zitten.
– Bij depressie kan muziektherapie ertoe leiden dat de stemming verbetert, omdat muziek, soms als enige middel, nog wel ‘binnenkomt’ en activeert
– Muziektherapie kan mensen met een psychotische stoornis helpen om meer energie te krijgen en plezier te beleven.
– Muziektherapie kan zelfwaardering en zelfvertrouwen vergroten bij mensen met angst-en dwangklachten.
– Bij persoonlijkheidsproblematiek kunnen mensen door muziektherapie inzicht krijgen in wie ze zijn en waar hun grenzen en mogelijkheden liggen.
– Bij hersenbeschadigingen kunnen door neurologische muziektherapie allerlei lichamelijke functies geoefend en versterkt worden

Voorbeelden van doelen waaraan gewerkt kan worden binnen muziektherapie:

– Vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen
– Verbeteren van de concentrate
– Het beter kunnen uiten van emoties
– Soepeler bewegen of vloeiender spreken
– Uitbreiden van contactmogelijkheden
– Verbeteren van de stemming

Binnen muziektherapie wordt gebruik gemaakt van muzikale interventies om individuele doelstellingen te verwezenlijken.

Deze interventies worden toegepast binnen 8 behandelgebieden.

Hopelijk heb je hierdoor een beter beeld gekregen van hoe de kracht van muziek wordt ingezet binnen muziektherapie. Heb je nog vragen? Stel ze gerust hieronder of neem hier contact met me op.

Wil je meer weten over de muziektherapie mogelijkheden die Your Symphony biedt?

Bronnen:
Dit artikel is gebasseerd op informatie die beschikbaar is gesteld door de NVvMT (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie) via hun website, brochure en het beroepscompetentieprofiel muziektherapeut.